+420 778 020 782
nicolette@lecbapohybem.cz
PO-PA 10:00 - 18:00

PROČ PODSAZENÍ PÁNVE MŮŽE UBLÍŽIT?

1.3. 20193495x

Podsazení pánve a přilepení beder k podložce jsou čím dál častější pokyny trenérů i různých terapeutů. Tento hit nemusí být pro všechny zdravý. Může totiž i ublížit.  Všichni jsme individuální jedinci, proč tedy do jednoho podsazovat pánev?  Opravdu všichni nestojíme stejně, ani nesedíme ani necvičíme. Ona poučka „podsadit pánev“/“přilepit bedra k podložce“ nemusí být tak skvělá jak se zdá.

POSTAVENÍ PÁNVE

Existuje několik pojmů souvisejících s postavením pánve. Nejprve tu máme anteverzi a opakem ní retroverzi. Tyto pohyby probíhají v předozadním směru. Pohyb pánve nejlépe zpozorujeme z profilu, kde je nejvíce značný. Další pojem, který se nám tu váže s těmi to dvěma pojmy je centrální postavení pánve.

Popřemýšlejte, jestli jste někdy neviděli slečnu/paní nebo jestli mezi přáteli máte někoho kdo stojí s vystrčenými hýžděmi a s velmi prohnutou bederní páteří? Jestli ano, tak pochopíme velmi snadno co je to anteverze pánve. Je to totiž překlopení pánve dopředu. Velmi často se říká „stojí jako kačer“.

Opačným pohybem tzv. překlopením pánve vzad odborně říkáme retroverze. Je to totiž naše slavné podsazení pánve nebo v leže přilepení beder k podložce.

Centrálním postavením pánve se rozumí neutrální postavení naší pánve.

ANATOMIE

Páteř má dvojí esovité zahnutí. Nazývají se lordóza a kyfóza. Lordotické zakřivení máme v cervikální části páteři a lumbální části páteři, zatímco kyfotické zakřivení je v thorakálním úseku páteře a sacrální části. Esovité zakřivení páteře je velmi důležité zachovávat jak v běžném režimu dne tak i při cvičení. Při chůzi, při sedu i při ležení nebo ať je to deadlift,  dřep, shyb., apod.

Přilepením beder k zemi dostáváme bederní oblast do nepřirozené pozice a tím i pánev. Pánev i bederní páteř přestává mít svou fyziologickou křivku. Tím dochází ke snížení trupové stabilizace. Dále může dojít ke vzniku úrazu, bolesti páteře v bederní oblasti, třísel a hamstringů. Mimo to může dojít i ke vzniku trigger pointů a dysbalancí. V případě velmi překlopené pánve vpřed je potřeba podsazení pánve. Naopak u velmi napřímené bederní páteře je nutno pánev mírně překlopit vpřed. Ohled berte i na případné vrozené vady, které mohou ideální postavení pánve směrovat do úplně jiné pozice než si myslíte.


Berte na vědomí, že informace poskytnuté v článcích jsou všeobecné rady a neměly by být zaměňovány s radami lékaře. Pokud vy nebo Vaši blízcí trpíte závažnými nebo dlouhotrvajícími symptomy, nebo potřebujete kontrétní radu odborníka, obraťte se prosím na odbornou lékařskou péči. Nejsem zodpovědná za žádné škody způsobené nakládáním s informacemi poskytnutými na těchto webových stránkách.

Nicolette Fialová

pohybová terapeutka, autorka projektu Léčba Pohybem

Komentáře